Trình độ Đăng Nhập Home


Dành cho học viên - Lớp 4 - Bài số 31 Hôm nay lớp mình sẽ học thì quá khứ đơn nhé. Các bạn đã ai biết gì về thì quá khứ đơn chưa? Thì này dễ mèm à, học là...
Read more ...
Dành cho học viên - Lớp 4 - Bài số 32 Hôm nay đã là buổi thứ 32 rồi đấy các bạn. Thật nhanh vì với các bạn học 1 tuần 2 bài học là hết tháng thứ 3 còn các...
Read more ...
Dành cho học viên - Lớp 4 - Bài số 33 Hôm nay, các bạn sẽ tiếp tục với phần ngữ pháp, vậy thử đoán xem chúng ta sẽ học gì nhỉ ? Tuy vậy, trước khi học thì...
Read more ...
Dành cho học viên - Lớp 4 - Bài số 34 Tuần này, ngoài bài học từ vựng, nghe nói ra, các bạn sẽ tiếp tục với phần ngữ âm. Hai âm hôm nay chúng ta tập sẽ là /f/...
Read more ...
Dành cho học viên - Lớp 4 - Bài số 35 Hôm nay là chúng ta sẽ hoàn thành xong thì quá khứ đơn nhé. Các bạn thấy đấy, thì quá khứ đơn chả có gì khó đúng không...
Read more ...
Dành cho học viên - Lớp 4 - Bài số 36 Phần ngữ pháp chúng ta đã học đến giờ là rất nhiều rồi, thầy muốn các bạn nâng cao hơn nữa lượng từ và kỹ năng nghe...
Read more ...
Dành cho học viên - Lớp 4 - Bài số 37 Hôm nay các bạn sẽ học thì tương lại đơn. Đảm bảo là vô cùn dễ nhé. Ngữ pháp chả có gì mà đáng phải sợ...
Read more ...
Dành cho học viên - Lớp 4 - Bài số 38 Hôm nay, thầy sẽ chỉ rõ một lần nữa, sự khác biệt của âm Việt với âm Anh, những ảnh hưởng của tiếng Việt lên việc...
Read more ...
Dành cho học viên - Lớp 4 - Bài số 39 Rất nhanh vì chúng ta đã chuẩn bị hết 5 tháng học. Các bạn đã kết thúc phần ngữ pháp của lớp 4 rồi đấy. Bây giờ mình...
Read more ...
Dành cho học viên - Lớp 4 - Bài số 40 Hôm nay các bạn sẽ tiếp tục với phần ngữ âm. Cũng không còn nhiều phụ âm khó nữa vì chúng ta đã học gần hết chúng. Hôm...
Read more ...
Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4, 5  [sau]
Home   |  Page   |  Group   |  About Us
English for Kids là một phần của ELT, được thực hiện bởi
cô Huyền, thầy Sơn 2 bạn BiBi và Susie.
Chi phí duy trì server được sponsored bởi nhapkhau.top
Nếu bạn có lòng hảo tâm ủng hộ hãy tùy tâm chuyển khoản chung tay duy trì server cùng chúng tôi. Thông tin: Ngân hàng Techcombank. Chủ tài khoản: Phạm Thanh Sơn.
Số TK: 11521416740013 .
Xin chân thành cảm tạ
!