Trình độ Đăng Nhập Home
Hướng dẫn chọn bài học -> Đây là chuyên mục tiếng anh dành cho các bạn đang học mẫu giáo, lứa tuổi từ 4 đến 6 mà bố mẹ muốn con làm quen với tiếng anh. Để bố mẹ có thể theo dõi và hướng dẫn con, bố mẹ vui lòng đọc hướng dẫn: 
1. Bài học sẽ được xếp thứ tự B1-B2...B# theo mức độ từ dễ đến khó dần: B1 = Bài 1. 
2. Mã của lứa tuổi: Các bạn lớp Mẫu Giáo (bé) = MG. Các bạn lớp mẫu giáo lớn hoặc đã học lớp 1: HI.
Ví dụ: Các bạn lớp mẫu giáo lớn bài số 2 sẽ có mã: HI-B2. Các bạn...
Xem tiếp...


MG-B1 - Hello - How are you Làm quen với ngôn ngữ sớm rất tốt cho bé. Tuy nhiên nếu việc học quá cao so với sức thì lại không tốt cho tiếng mẹ đẻ....
Read more ...
MG-B2 - Goodbye - See you again Bài số 2 của các bạn sẽ tiếp tiếp tục với sự hướng dẫn của chị Susie và BiBi. Kết cấu bài luôn gồm 4 phần chia thành 4...
Read more ...
MG-B3 - New words and Numbers Sau hai bài đơn giản đầu tiên thì chúng ta tiếp tục với bài về số và con vật. Cô Huyền đã soạn bài để các bạn có thể...
Read more ...
MG-B4 - Number - Bạn biết những số nào? Thêm một số bạn vật nuôi nữa nhé. Bạn biết gọi chúng bằng tiếng anh chưa ? Và còn tập đếm ? Đếm tiếng Việt chúng ta...
Read more ...
Home   |  Page   |  Group   |  About Us
English for Kids là một phần của ELT, được thực hiện bởi
cô Huyền, thầy Sơn 2 bạn BiBi và Susie.
Chi phí duy trì server được sponsored bởi nhapkhau.top
Nếu bạn có lòng hảo tâm ủng hộ hãy tùy tâm chuyển khoản chung tay duy trì server cùng chúng tôi. Thông tin: Ngân hàng Techcombank. Chủ tài khoản: Phạm Thanh Sơn.
Số TK: 11521416740013 .
Xin chân thành cảm tạ
!