Trình độ Đăng Nhập Home


Dành cho học viên - Lớp 4 - Bài số 21 Hôm nay, các bạn sẽ tiếp tục với phần giới từ. Giới từ không khó như chúng ta tưởng nếu các bạn hiểu đúng. Bài hôm...
Read more ...
Dành cho học viên - Lớp 4 - Bài số 22 Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với bài học về ngữ âm, chúng ta sẽ luyện tập 2 âm một dễ, một khó và tiếp tục với...
Read more ...
Dành cho học viên - Lớp 4 - Bài số 23 Bài hôm nay của các bạn khá ngắn và cũng rất dễ, đảm bảo chỉ nhoắng một cái là các bạn làm xong toàn bộ bài...
Read more ...
Dành cho học viên - Lớp 4 - Bài số 24 Như vậy, là chúng ta đã đi qua 3 tháng học cùng nhau. Bạn đến được bài này là bạn cũng đã rất kiên trì. Phía sau còn nhiều...
Read more ...
Dành cho học viên - Lớp 4 - Bài số 25 Bài hôm nay các bạn sẽ tiếp tục học kỹ phần trạng từ. Ngữ pháp rất cần thiết cho việc hình thành câu, nếu ngay từ đầu...
Read more ...
Dành cho học viên - Lớp 4 - Bài số 26 Tiếp tục với phần học viết hôm nay nào các bạn. Chủ đề hôm của chúng ta không có gì khó và các thầy cũng sẽ chia nhỏ...
Read more ...
Dành cho học viên - Lớp 4 - Bài số 27 Hôm nay, lớp mình sẽ tiếp tục với phần học so sánh hơn và hơn nhất. So sánh không có gì khó nên với những kiến thức sẽ...
Read more ...
Dành cho học viên - Lớp 4 - Bài số 28 Hôm nay lớp mình lại quay trở lại với phần nghe và nói. Bài tập ngữ âm hôm nay chúng ta có cặp stop consonants /t/ và /d/ cần...
Read more ...
Dành cho học viên - Lớp 4 - Bài số 29 Hôm nay, chúng ta quay trở lại phần ngữ pháp với Modal Verb. Bạn biết gì về Modal Verb rồi, nó sinh ra để làm gì nhỉ ? Nếu...
Read more ...
Dành cho học viên - Lớp 4 - Bài số 30 Hôm nay chúng ta có gì hot, thầy vừa nghe truyện cười xong, đang cười đau hết cả hàm đây. Có ai nghe truyện cười với thầy...
Read more ...
Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4, 5  [sau]
Home   |  Page   |  Group   |  About Us
English for Kids là một phần của ELT, được thực hiện bởi
cô Huyền, thầy Sơn 2 bạn BiBi và Susie.
Chi phí duy trì server được sponsored bởi nhapkhau.top
Nếu bạn có lòng hảo tâm ủng hộ hãy tùy tâm chuyển khoản chung tay duy trì server cùng chúng tôi. Thông tin: Ngân hàng Techcombank. Chủ tài khoản: Phạm Thanh Sơn.
Số TK: 11521416740013 .
Xin chân thành cảm tạ
!