Trình độ Đăng Nhập Home


Dành cho học viên - Lớp 8 - Bài số 41 Phần ngữ pháp tiếp theo các bạn sẽ học thật chi tiết về modal verb. Bạn hiểu gì về động từ khuyết thiếu và cách dùng...
Read more ...
Dành cho học viên - Lớp 8 - Bài số 42 Tiếp tục luyện tập kỹ năng nghe nói, phát triển từ vựng nào các bạn. Đến hiện tại, các bạn cũng đã quen với độ khó...
Read more ...
Dành cho học viên - Lớp 8 - Bài số 43 Hôm nay, chúng ta sẽ học phần câu bị động cơ bản và nâng cao. Bạn có biết tại sao phải dùng câu bị động không? Tại sao...
Read more ...
Dành cho học viên - Lớp 8 - Bài số 44 Tiếp theo là bài học phần từ vựng, nghe, nói, viết tóm tắt đọc hiểu của các bạn. Hãy cố gắng vì chỉ còn 4 bài học nữa...
Read more ...
Dành cho học viên - Lớp 8 - Bài số 45 Hôm nay các bạn tiếp tục học phần ngữ pháp về câu điều kiện. Các bạn có thể tra lời câu hỏi khi nào bạn dùng câu điều...
Read more ...
Dành cho học viên - Lớp 8 - Bài số 46 Hôm nay các bạn sẽ tiếp tục với phần nghe, đọc hiểu và từ vựng. Chúng ta còn 2 phần của truyện 80 ngày vòng quanh thế...
Read more ...
Dành cho học viên - Lớp 8 - Bài số 47 Hôm nay là buổi cuối cùng phần ngữ pháp của lớp 8. Chúng ta sẽ học nốt câu điều kiện loại 3 và câu mong ước. Đảm bảo...
Read more ...
Dành cho học viên - Lớp 8 - Bài số 48 Đây là bài học cuối cùng của lớp 8. Sau bài học này các bạn dành thêm chút thời gian ôn tập lại các bài phần ngữ âm, các...
Read more ...
Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4, 5
Home   |  Page   |  Group   |  About Us
English for Kids là một phần của ELT, được thực hiện bởi
cô Huyền, thầy Sơn 2 bạn BiBi và Susie.
Chi phí duy trì server được sponsored bởi nhapkhau.top
Nếu bạn có lòng hảo tâm ủng hộ hãy tùy tâm chuyển khoản chung tay duy trì server cùng chúng tôi. Thông tin: Ngân hàng Techcombank. Chủ tài khoản: Phạm Thanh Sơn.
Số TK: 11521416740013 .
Xin chân thành cảm tạ
!